kostěný růženec, 16. století, kostel sv. Jakuba, Jihlavadžbán, 18.-19. století, Minoritské náměstí, Jihlavadrobná mince, 15. století, kostel sv. Vavřince, Vyskytná u Jihlavydetail monstrance, 15. stoletíkomorový kachel, motiv meluzíny, 15. století
Úvodní stránkaKontakt, o násArcheologické výzkumyArcheologické sbírkyArcheologická komisePrezentacePublikaceFotogaleriePro investoryLegislativaDalší arch. instituceSlovník pojmůOdkazy
 
Slovík pojmů v archeologii

Archeologický nález definuje § 23 odst. (1) památkového zákona jako věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.


Oprávněná organizace je instituce, která má uzavřenu dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Archeologickým ústavem AV CR. Oprávnění získává zpravidla ta organizace, která je schopna garantovat profesionální úroven archeologických výzkumů v tom smyslu, že bude personálně vybavena vysokoškolsky kvalifikovaným archeologem.


Státní archeologický seznam (SAS) je databáze informací o UAN, která je vytvářena jednotlivými regionálními správci a spravována Národním památkovým ústavem. Státním archeologickým seznamem disponuje také Krajský úřad kraje Vysočina.


Území s archeologickými nálezy (UAN) je definováno metodikou, kterou vypracoval Národní památkový ústav (ústřední pracoviště) pro „Státní archeologický seznam (SAS)“. Jedná se o území , na němž se primárně vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem, nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy.


UAN jsou pracovně rozděleny do čtyřech kategorií:

UAN I. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů
UAN II. území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100% (např. svědectví písemných pramenů, výsledky geofyzikálního průzkumu, letecké prospekce apod.)
UAN III. území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré území státu kromě kategorie IV)
UAN IV. území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá vytěžená území – doly, lomy, pískovny, cihelny apod.)
© 2007 Martin Jirka