loštický pohár, 14. století, Horní Borydrobná mince, r.1617, kostel sv. Jakuba, Jihlavabrněnský pohár, 14. stoletívoluta z monstrance, 15. stoletíkostěná brusle, 11.-12. století, Jaroměřice nad Rokytnou
Úvodní stránkaKontakt, o násArcheologické výzkumyArcheologické sbírkyArcheologická komisePrezentacePublikaceFotogaleriePro investoryLegislativaDalší arch. instituceSlovník pojmůOdkazy
 
Postavení Archeologického ústavu Akademie věd ČR v oblasti archeologie

Z platného znění zákona o státní památkové péči vyplývá, že Akademie věd ČR a její Archeologický ústav má v oblasti archeologie nejdůležitější postavení. Tomu nasvědčuje i rozsah právní úpravy a oprávnění orgánů státní správy (veřejné správy), který je v této oblasti minimální.

Archeologický ústav Akademie věd ČR (dále jen „Archeologický ústav“) má podle § 21 odst. 1 zákona o státní památkové péči oprávnění provádět archeologické výzkumy. Oprávnění je dáno zákonem a žádnému orgánu státní správy (veřejné správy) nepřísluší toto oprávnění omezit nebo odejmout.

Akademie věd ČR má vliv na skutečnost, která organizace obdrží nebo jí bude od Ministerstva kultury ČR odňato povolení k provádění archeologických výzkumů, protože MK ČR uděluje a odnímá toto povolení v dohodě s AV ČR (§ 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči).

Ostatní oprávněné organizace, které mají povolení k provádění archeologických výzkumů, uzavírají s Akademií věd ČR> dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů (§ 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči).

Archeologickému ústavu oznamují oprávněné organizace zahájení archeologických výzkumů a podávají o jejich výsledcích zprávu.

Záměr provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy dle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči se oznamuje Archeologickému ústavu. Vůči jiným oprávněným osobám stavebníci oznamovací povinnost nemají.

V dalších věcech v oblasti archeologie má Archeologický ústav stejné postavení jako oprávněné organizace, event. muzea.

 
© 2007 Martin Jirka