loštický pohár, 14. století, Horní Borydrobná mince, r.1617, kostel sv. Jakuba, Jihlavabrněnský pohár, 14. stoletívoluta z monstrance, 15. stoletíkostěná brusle, 11.-12. století, Jaroměřice nad Rokytnou
Úvodní stránkaKontakt, o násArcheologické výzkumyArcheologické sbírkyArcheologická komisePrezentacePublikaceFotogaleriePro investoryLegislativaDalší arch. instituceSlovník pojmůOdkazy
 
Kostelec - kostel sv. Kunhuty

V letních měsících roku 2008 proběhl záchranný výzkum v interiéru kostela sv. Kunhuty. Díky průzkumu bylo zjištěno, že původní kostel byla malá jednolodní stavba s obdélnou lodí a polokruhovitou apsidou. Tato původní raně gotická apsida byla později stržena a nahrazena vrcholně gotickým polygonálním presbytářem. Rovněž ve 14.-15. století byla na severní straně přistavěna předsíň , dnešní sakristie. Snad největší stavební úpravu zaznamenal kostel počátkem 19. století, kdy byla stržena celá zeď západního průčelí a stavba byla výrazně prodloužena klasicistní věžovitou přístavbou. Z nejdůležitějších zjištění učiněných v interiéru kostela je kamenný kruhový základ, snad uvnitř křtitelnice, dále 2 úrovně hliněných podlah středověkého stáří. Objevila se celá řada lidských pohřbů (sakristie, presbytář). Z archeologického mobiliáře je nutné vyzdvihnout objev brakteátu krále Přemysla Otakara II a menší soubor dalších mincí z 15.-20. století. Nechyběly ani drobné bronzové předměty, jako byly knoflíky, votivní předměty, křížky a fragmenty růženců s navlečenými skleněnými korálky. Početný byl soubor keramiky, přičemž nejstarší zlomky vyrobené z grafitového těsta a ozdobené obvodovými vlnovkami nebo šroubovicí, souvisí z počáteční fází osídlení Kostelce, v polovině 13. století.

Značným překvapením byl objev stanice pravěkých lovců, sběračů a rybářů z období mezolitu ( 10-6 tis. let př. n. l.). Po těchto lidech ze šerého dávnověku zůstaly pouze menší kolekce kamenných štípaných artefaktů, které byly zhotoveny z pestré škály surovin, značících poměrně daleké kontakty mezi lovecko-sběračskými komunitami. Z jihovýchodu byl do Kostelce přinesen rohovec z Krumlovského lesa a radiolarit, ze severu pochází pazourek z glacigenních sedimentů a místního původu je křišťál a křemičité zvětraliny typu opál, chalcedon.  • Fotogalerie
  •  
    © 2007 Martin Jirka