loštický pohár, 14. století, Horní Borydrobná mince, r.1617, kostel sv. Jakuba, Jihlavabrněnský pohár, 14. stoletívoluta z monstrance, 15. stoletíkostěná brusle, 11.-12. století, Jaroměřice nad Rokytnou
Úvodní stránkaKontakt, o násArcheologické výzkumyArcheologické sbírkyArcheologická komisePrezentacePublikaceFotogaleriePro investoryLegislativaDalší arch. instituceSlovník pojmůOdkazy
 
Mohelno – polykulturní lokalita ve vodní nádrži Kočičák

Prostor budoucí vodní nádrže Mohelna poskytl při výzkumu roku 2007 pozoruhodné množství nálezů z několika období pravěku až novověku.

Na lokalitě se objevily ojedinělé nálezy z mladšího paleolitu (40 000 – 30 000 let př. n. l.), z pozdní doby kamenné – kultura zvoncovitých pohárů (3000 – 2000 let př. n. l.) a z doby laténské –Keltové (200 – 100 let př. n. l.). Mezi nálezy z pozdní doby kamenné vyniká silicitový hrot šípu.

Germánské sídliště z mladší až z pozdní doby římské (250 – 400 let př. n. l.) poskytlo velký soubor zlomků nádob, kostí hospodářských zvířat a mazanice. Ze vzácnějších nálezů se podařilo objevit bronzovou minci římského císaře Valense, bimetalickou ostruhu, kostěné šídlo, kus surového grafitu aj. Zlomky keramiky importované z území římských provincií zastupují střepy keramiky „terra sigillata“ a „mortaria“.

Z jediného zahloubeného objektu z doby hradištní pochází typické zlomky nádob zdobených vlnicemi a 2 přesleny. Slovanské obyvatelstvo se na místě usadilo v 9. století n. l. (Velkomoravská říše).

1000 let po odchodu slovanských osadníků se na lokalitě vybudovala polní cihlářská pec dodávající na stavby v okolí mimo klasických cihel také střešní krytinu (prejzy, tašky) a dlaždice. Místní cihelna fungovala jen krátkou dobu na přelomu 18./19. století.  • Fotogalerie
  •  
    © 2007 Martin Jirka