loštický pohár, 14. století, Horní Borydrobná mince, r.1617, kostel sv. Jakuba, Jihlavabrněnský pohár, 14. stoletívoluta z monstrance, 15. stoletíkostěná brusle, 11.-12. století, Jaroměřice nad Rokytnou
Úvodní stránkaKontakt, o násArcheologické výzkumyArcheologické sbírkyArcheologická komisePrezentacePublikaceFotogaleriePro investoryLegislativaDalší arch. instituceSlovník pojmůOdkazy
 
Telč - ul. Palackého č.28, Restaurace „U Marušky“

Výzkum byl vyvolán sanací hradby a stavbou kanalizačního sběrače ve dvorním traktu domu č. 28 v Palackého ulici v Telči za hostincem „U Marušky“ v letech 2006 – 2007. Lokalita se nachází v blízkosti pozdněrománské věže sv. Ducha, kde se předpokládá zárodek nejstaršího osídlení v rámci pozdějšího města opevněného hradbou.

Zeměpanský dvorec, zvaný „vilikatura“, případně kupecký dvůr se rozprostíral v 1. třetině 13. století na jižním okraji středověkého jádra města na nevýrazné vyvýšenině. Místo bylo kontinuálně osídleno od 1. poloviny 13. století. Dokládají to především početné zlomky keramických nádob, které se nacházely v sídlištních vrstvách proložených uhlíkatými a propálenými horizonty, stopami po požárech. Existenci otopného zařízení dokládá mazanicová kra s lícovaným povrchem.

Pravděpodobně až ve 14. století ztrácí románský dvorec postupně svoji funkci a je rozdělen výstavbou kamenné městské hradební zdi na dvě části. První část, ležící uvnitř hradeb je zčásti pohlcena rozšiřujícím se hřbitovem, dokladem je celkem 12 odkrytých hrobů, zatímco druhá část je zčásti zničena vykopáním hlubokého příkopu městského opevnění a zástavbou předměstí „Podolí“.  • Fotogalerie
  •  
    © 2007 Martin Jirka